Kommunen erbjuder olika former av stöd för föräldrar i deras föräldraskap.

 

COPE föräldrakurser
Föräldrakursen COPE kan:
• Stärka föräldrars självförtroende och utveckla föräldrarollen
• Förbättra samspelet i familjen
• Ge föräldrar möjlighet att utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter
• Ge föräldrar praktiska och konkreta strategier i sitt föräldraskap
• Hjälpa föräldrar att förstärka positivt beteende hos sina barn och förebygga det negativa
Tillsammans med två utbildade gruppledare träffas man en kväll i veckan under åtta veckor. Varje träff varar i två timmar och man utgår från korta videoinspelade situationer och diskuterar sedan dessa.

PREP-kurs
PREP är en utbildning för par som vill stärka och bevara sin relation. PREP står för ”Prevention and Relationship Enhancement Program”. Utbildningen gör det möjligt att kunna förbereda sig för att hantera de konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. PREP utgår från att par kan lära sig mer konstruktiva tankemönster, kommunikationsformer och metoder för konflikthantering. Dessa kan hjälpa dem att utveckla ett gott förhållande eller förhindra att förhållandet utvecklas negativt.

PREP är friskvård, ett pedagogiskt program utvecklat för par som inte har några påtagliga problem. Det är alltså inte behandling eller terapi, utan just förebyggande. Målet är att ge par möjlighet att utveckla en djupare, sundare och mer livskraftig relation.

Föräldrastegen
Den här kursen är kunskapsbyggande och ger dig verk­tyg för att hantera tonårsperioden så den blir mindre konfliktfylld. Du lär dig att förstå din tonåring och vad du ska fokusera på som förälder, dels för att förebyg­ga/upptäcka användning av alkohol, tobak och droger, dels för att stärka familjebanden. Kursen bedrivs i samverkan med Säffle kommun och är förlagd till Säffle. Kursen omfattar sex kurstillfäl­len om vardera två timmar och är förlagd till kvällstid.

 

Ring oss så hjälper vi dig!
Om du vill veta mer eller är osäker på vilken form av föräldrastöd som passar just dig är du välkommen att höra av dig så kan vi hjälpa dig rätt.

Du som har barn upp till 12 år: 0532-170 21, 170 78

Du som har barn från 13 år och uppåt: Ungdoms- och vuxencentralen 0532-77 70 79

Samtligt föräldrastöd ges utan att du blir registrerad hos socialtjänsten!
Älskade förbannade tonåring!
Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Samtidigt är tonårsperioden den svåraste utmaningen för många föräldrar.

Studieförbundet vuxenskolan i samarbete med Kristinebergsskolans föräldraförening, med stöd från styrgruppen för välfärd och folkhälsa, erbjuder studiecirkeln, ”Älskade förbannade tonåring” som utgår från boken med samma namn. Birgitta Kimber leg. psykoterapeut, speciallärare, familjeterapeut och doktorand vid Karolinska institutet har skrivit boken tillsammans med amerikanska beteendevetaren Virginia Molgaard.

Under fem träffar går man igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskonen, vill mest vara med sina vänner. Träffarna bygger på gruppdiskussioner under ledning av en handledare. Inför den första träffen får du boken hemskickad till dig så att du kan förbereda dig. Sedan följer hemuppgifter med praktiska övningar. I studiecirkeln får du en rad konkreta verktyg som visar hur du kan lotsa din tonåring i olika situationer.

Förutom kunskap och insikter i tonårsfrågor får du kontakt med andra föräldrar och kan bygga trygghet och nätverk kring dig själv och din tonåring
Älskade förbannade tonåring

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?