Åtgärdsprogram för 2013


Minskad alkoholkonsumtion bland unga redovisas

 

I Regeringens åtgärdsprogram för ANDT-politiken 2013 ges för första gången en bild av den samlade utvecklingen på ANDT-politiken under perioden 2000-2012. Glädjande så fortsätter bruk av  alkohol och tobak att minska bland flickor och pojkar i årskurs 9 färre och färre föräldrar bjuder på eller köper ut alkohol åt sina barn.

 

Den 4 april beslutade regeringen om 2013 års åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT). Det är regeringens femte åtgärdsprogram och det tredje inom ANDT-strategin, som sträcker sig till 2015. Åtgärdsprogrammet innehåller sju långsiktiga mål som bland annat handlar om att minska tillgången till alkohol, narkotika, doping och tobak och att öka tillgänglighet för vård och stöd av personer med missbruk och beroendevården. I åtgärdsprogrammet konkretiseras insatser för att bidra till att nå de prioriterade målen i strategin under strategiperioden.

 

Åtgärdsprogram för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2013 

Sidan uppdaterades 2013-06-27

Synpunkter på sidan?