Barn i utsatta miljöer

 

Barn i utsatta miljöer med föräldrar som har missbruk eller psykisk sjukdom, eller föräldrar som av andra skäl inte klarar sin föräldraroll är i stort behov av förebyggande och tidiga insatser.

I Sverige lever omkring 385 000 (20 %) barn och ungdomar i familjer med missbruk. Det troliga är dock att dessa barn är många fler då det ofta är en familjehemlighet.

Att leva i en familj med missbruk innebär såklart påfrestningar i vardagen och risker för framtida egna problem men det är också en erfarenhet som, med rätt kunskap, kan vara en resurs. Att vara medveten om sin bakgrund och hur det kan påverka ens val är viktigt för att bryta mönster och göra medvetna hälsosamma val.

Anförtro dig gärna till någon vuxen som du känner förtroende för. I skolan kan du vända dig till kuratorn eller skolsköterskan.

Här kan du som är ung och lever med missbruk i familjen också få mer information och få hjälp och stöd.
BRIS - Barnens hjälptelefon 0200-230 230
Jourhavande kompis tel: 020-222 444 (18-22 mån-fre, 14-18 lör-sön)

Sveriges största ungdomssajt om alkohol och andra droger Drugsmart
 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2015-09-16

Sidan uppdaterades 2015-09-16

Synpunkter på sidan?