Drogförebyggande


Det gemensamma övergripande målet för den nationella ANDT-politiken och Åmåls kommun är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Målet innebär en nolltolerans mot narkotika och dopning, att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak samt att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bl.a. genom att höja debutåldern, minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor.

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är ett prioriterat folkhälsoområde i Åmåls kommun. Kommunen prioriterar tidigt förebyggande insatser särskilt riktade till barn och ungdomar. Forskning visar att ju senare alkoholdebut desto mindre risk för framtida alkohol- och drogmissbruk. Det är även påvisat att alkoholkonsumtion ökar våldsbenägenheten.

Inriktningen i det alkohol- och drogförebyggande arbetet är att stärka skyddsfaktorer men även att begränsa tillgängligheten, begränsa efterfrågan samt ge stöd till utsatta grupper. Forskning visar också att föräldrars bjudvanor i hemmet påverkar ungdomars alkoholvanor. Att man minskar ungdomars drickande genom att bjuda på alkohol hemma är en myt. I själva verket är det tvärt om. Ungdomar som bjuds på alkohol hemma dricker sig oftare berusade.

Kommunen har även valt att från och med årskiftet 2010 skall tobaksfri arbetstid gälla för den egna personalen.  

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2015-09-16
Länkar till regionalt och nationellt folkhälsoarbete

 

Folkhälsomyndigheten 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Tobaksfakta

 

Sidan uppdaterades 2016-09-27

Synpunkter på sidan?