Allergironder i skolor

 

Allergironder ett bra redskap för förbättring av inomhusmiljön i förskolor och skolor. Astma- och allergiförbundet har tagit fram en checklista för allergironder.

Checklista för allergironder finns på Astma och allergiförbundets webbplats
Mer information kan du få av allergiombud, Lise-Lott Andersson eller Eva-Lena Karlsson.
Lise-Lott Andersson
Södra skolan,
Telefon 0532-17158
E-post
lise-lott.p.andersson@amal.se

Eva-Lena Karlsson
Örnäs skola
Telefon 0532-17376
E-post eva-lena.karlsson@amal.se

Länk
Astma- och allergiförbundet

Sidan uppdaterades 2016-01-14

Synpunkter på sidan?