Allergigrupp


I Åmål finns en allergigrupp som arbetar förebyggande med särskilt fokus på barn och ungdomar. I arbetsgruppen ingår tjänstemän från familjecentralen, primärvården, teknik och fritidsförvaltningen, barn och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning. Allergiarbetet är kopplat till kommunens välfärds- och folkhälsoarbete. Målet är att på både kort och lång sikt underlätta för alla dem som har utvecklat någon form av allergi eller annan överkänslighet. Som stöd ute i verksamheterna finns särskilda allergiombud.

Gruppen är rådgivande och arbetar med samordning samt att öka kunskapen om allergier. Mer direkta åtgärder genomförs bland annat genom kommunens förvaltningar. Eftersom särskilt barn och ungdomar drabbas har man t ex inom skolan försökt att lindra besvären på olika sätt genom att försöka skapa en bra inomhusmiljö. Inredningen anpassas för att inte samla damm, ventilationen ses kontinuerligt över och särskild mat lagas åt födoämnesallergiker mm.

Styrgruppen för välfärd och folkhälsa initierar och följer upp insatser men det praktiska arbetet sker till exempel på familjecentral, skola och inom fritidsverksamheten.
Kontaktperson för arbetsgruppen är:
Kent Gustawsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Telefon 0532-172 58, 070-317 72 58
E-post kent.gustawsson@amal.se

Allergiombud
Lise-Lott Andersson
Södra skolan
Telefon 0532-17158
E-post
lise-lott.p.andersson@amal.se

Eva-Lena Karlsson
Örnäs skola
Telefon 0532-17376
E-post eva-lena.karlsson@amal.se

Lena Wennersten
Öppna förskolan
Familjecentralen
Telefon 0532-17029
E-post lena.wennersten@amal.se

Monica Gustafsson
Kristinebergs förskola
Telefon 0532-17148
E-post monica.gustafsson@amal.se

Sidan uppdaterades 2016-01-14

Synpunkter på sidan?