Allergiarbetet i Åmåls kommun

 

Allergier och annan överkänslighet skapar mycket lidande och kostar samhället stora pengar. Allergi har blivit vår tids folksjukdom hos barn. Man räknar med att hälften av alla skolbarn idag har någon form av astma, allergi eller annan överkänslighet. Många av problemen går att förebygga. Det finns en nationell strategi med riktlinjer för skolan och Västra Götalandsregionen har satt upp mål för att minska allergierna. Åmåls kommun tillsammans med primärvården arbetar aktivt för att underlätta vardagen och förebygga allergiproblem hos barn i kommunen.

Allergi och annan överkänslighet är sammanfattande begrepp för flera sjukdomstillstånd med likartade symtom. Besvären kan komma från ögonen, näsan och luftrören, mag-tarmkanalen och huden. De kan variera från tid till annan och dessutom variera kraftigt i svårighetsgrad från lindriga och tillfälliga till livshotande, svåra eller kroniska besvär. Bakomliggande orsaker kan vara av olika slag och därför skiljer sig också behandlingssätten.

Vid användning av ordet "allergi" bedöms orsaken vara immunologisk, medan "annan överkänslighet" innebär att man inte kunnat påvisa någon känd allergi.
Ordet allergi är grekiska och betyder förändrat reaktionssätt och innebär att kroppens immunförsvar "överreagerar" mot vissa specifika ämnen i omgivningen. Själva reaktionen orsakar de symtom och obehag vi förknippar med de "allergiska" sjukdomarna. De ämnen som orsakar besvären vid allergi kallas allergener. De är vanligt förekommande ämnen, i sig helt ofarliga och ger inga som helst besvär hos icke-allergiker.

Allergi beror till stor del på ärftliga anlag men också på olika faktorer i miljön. Allergin är inte medfödd men tendensen att utveckla allergi är genetisk. En allergi är nästan alltid livslång, men besvären minskar ofta med åren. Allergibesvären grundläggs redan under de första levnadsåren. Vid all behandling av allergi gäller det att undvika det som har visat sig ge upphov till besvären. Om inte det går eller räcker får man ta olika läkemedel till hjälp. Även när man måste använda läkemedel ska man försöka undvika de allergiframkallande ämnena.

De vanligaste formerna av allergibesvär är astma, eksem, hösnuva, ögonbesvär, mag- och tarmbesvär och nässelutslag. Trötthet åtföljer ofta allergibesvär. Allergichock är en sällsynt men allvarlig reaktion som utan snabb behandling riskerar att leda till döden. En förstående och hänsynsfull omgivning är av stor betydelse för personer med astma och allergi. De miljöinsatser som görs för att motverka symptom har som regel god effekt.

Födoämnesöverkänslighet
En reaktion mot ett livsmedel innebär inte nödvändigtvis att man har en allergi mot något födoämne. Det finns nämligen flera olika orsaker till varför man reagerar mot något i maten.

Vid en ”riktig” allergi reagerar kroppen på proteiner i födan. Allergi mot födoämnen är vanligast hos barn och särskilt hos de allra minsta. Allergi som debuterar tidigt växer ofta bort. Livshotande reaktioner är sällsynta men kan förekomma i enstaka fall. Under de första 3-4 levnadsåren är det vanligast med allergi mot mjölk, ägg och fisk. Hos äldre barn och ungdomar är det vanligare med korsallergi. En korsallergi innebär att man reagerar på födoämnen p.g.a. att man har en pollenallergi och kroppen kan då inte skilja på allergenet i t ex björkpollen och vissa födoämnen som t ex äpplen. Även rena matallergier förekommer och vanligaste är mot nötter, jordnötter och soja.

Annan överkänslighet mot föda som inte är allergi är t ex glutenintolerans, laktosintolerans och hudreaktioner mot citrus och tomat. Vid glutenintolerans tål man inte gluten som finns i de fyra sädesslagen vete, råg, korn och havre. Gluten orsakar en skada på slemhinnan i tarmen. Skadan gör att man inte kan tillgodogöra sig födan på normalt sätt. Glutenintolerans är en livslång sjukdom som inte växer bort och kräver livslång behandling där man helt måste undvika gluten för att tarmen inte skall skadas.

Informationen är hämtad från Astma- och allergiförbundet

 

 

Sidan uppdaterades 2016-01-14

Synpunkter på sidan?