Gäster från Uganda


Inför det vecoklånga besöket träffade de åtta gästerna från Manafwa district i Uganda bland andra kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson vid en välkomstceremoni i stadshuset. Under veckan gör de en rad besök kopplade till de båda pågående projekten som handlar om social service och återvinning av avfall. Bland andra gör de ett besök på frivilligcentralen Samverket där de får informatiion om hur de byggde upp verksamheten. Gästerna besöker Södra skolan och deltar i en engelska-lektion. De besöker också stickoteket i Fengersfors, Solsätershemmet i Tösse och Östby miljöstation.  Från vänster: Aron Situma, tjänsteman Manafwa kommun, Ritha Hekesa, Huvudlärare, Mayenge primary school, Sarah Bisikwa, Miljökontoret Manafwa district, Steven Waneloba, ordförande kommunfullmäktige Manafwa kommun, Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, Doreen Khakusuma, Marknadsförare Manafwa district, Edith Namaganda, Kommunikatör Manafwa district, Patrick Natanga, teknisk rådgivare jordbruksfrågor, Grace Hekesa, hälsoinspektör Manafwa kommun.

Sidan uppdaterades 2013-11-26

Synpunkter på sidan?