Remiss: Översyn av utvidgat strandskydd i Åmåls kommun

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut om utvidgningar av strandskyddsområden i Åmåls kommun. Länsstyrelsen har, enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inkomma med eventuella synpunkter på förslagen senast den 2 juli 2013.

 

Remissen, med ett tittskåp där man kan se förslagen till nya
gränser, ligger här: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/strandskydd_oversyn.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2016-01-14

Synpunkter på sidan?