Översikts- och detaljplanering

 

planering_495px.jpg 

 

Här hittar du information om Åmål Kommuns översikts- och detaljplanering. Den fysiska samhällsplaneringen regleras i plan- och bygglagen (PBL) som gavs ut 2 maj 2011 och det är kommunen som ansvarar för planeringen av mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.

 

 

 

KONTAKTINFORMATION

Besöksadress: Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål, Norrtullhuset.
Öppettider: 08:00-16:00, vardagar.

Bygglovsingenjör
Thomas Carlson
Bygglov, anmälningsärenden, planer och rådgivning.
Telefon: 0532-170 63
E-post: thomas.carlson@amal.se

Planingenjör (föräldraledig)
Fatima Åhl Sjöberg
Detaljplaner och områdesbestämmelser.
Telefon: 0532-170 65
E-post: fatima.ahl-sjoberg@amal.se

Plan- och bygglovshandläggare
Henrik Aldén
Detaljplaner, bygglov, anmälningsärenden.
Telefon: 0532-170 60

 

Sidan uppdaterades 2017-07-05

Synpunkter på sidan?