Bygglovstaxa

I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ökar arbetsbördan och därmed kostnaderna för bygg- och miljönämnden. För att denna ökning inte ska skattefinansieras har nytt förslag till bygglovstaxa tagits fram av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kontakta PIN-enheten på 0532–17063 så får du veta taxan för den åtgärd du önskar att utföra.

 

 

 

 

Sidan uppdaterades 2017-02-09

Synpunkter på sidan?