Miljöenhetens personal

Miljöenheten i Åmål innefattar 7 stycken heltidstjänster:

Susanne Nordström jobbar som miljöchef och ansvarar för handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon 0532-172 57
E-post susanne.nordstrom@amal.se
 

Rebecca Retz jobbar som miljöstrateg inom områdena naturvård samt strategiskt miljö-, klimat- och energiarbete.
Telefon 0532-172 59
E-post rebecca.retz@amal.seKent Gustawsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör och har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar och köldmedier.
Telefon 0532-172 58
E-post kent.gustawsson@amal.seAngelika Samuelsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och enskilda avlopp.
Telefon 0532-174 95
E-post angelika.samuelsson@amal.se


Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och förorenad mark.
Telefon 0532-172 56
E-post ulf.malmsten@amal.se


Andreas Langenbach jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd, lantbruk, täkter och enskilda avlopp.
Telefon 0532-172 55
E-post andreas.langenbach@amal.se


Jenny Apelgren jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel och dricksvatten.
Telefon 0532-170 64
E-post jenny.apelgren@amal.se
 
 

 

 

Sidan uppdaterades 2018-01-17

Synpunkter på sidan?