Miljöenhetens personal

Miljöenheten i Åmål innefattar 7 stycken heltidstjänster:

Susanne Nordström jobbar som miljöchef och ansvarar för handläggning av strandskyddsärenden.
Telefon 0532-172 57
E-post susanne.nordstrom@amal.se
 

Kent Gustawsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör och har huvudansvar för hälsoskyddstillsyn, inomhusmiljö, radon, enskilda avlopp, kalkningsfrågor, värmepumpar och köldmedier.
Telefon 0532-172 58
E-post kent.gustawsson@amal.se
 

Katrin McCann jobbar som miljöstrateg inom områdena naturvård samt strategiskt miljö-, klimat- och energiarbete.
Telefon 0532-172 55
E-post katrin.mccann@amal.se
 

Jenny Apelgren jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena livsmedel, dricksvatten och miljöskydd (bergtäkter).
Telefon 0532-170 64
E-post jenny.apelgren@amal.se
 

Rebecca Retz jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och naturvård.
Telefon 0532-172 59
E-post rebecca.retz@amal.se

Annika Josefsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd, kemikalietillsyn och förorenad mark.
Telefon 0532-172 56
E-post annika.josefsson@amal.se


Angelika Samuelsson jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom områdena miljöskydd och enskilda avlopp.
Telefon 0532-174 95
E-post angelika.samuelsson@amal.se

 

Ulf Malmsten jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör inom olika områden på miljöskydd.
Telefon 070 412 94 83
E-post ulf.malmsten@amal.se

 

 

Sidan uppdaterades 2017-03-22

Synpunkter på sidan?