Livsmedel


Miljöenhetet utför tillsynskontroller mot livsmedelsföretag så som restauranger, livsmedelsbutiker, skolmatsalar mm. Kontroll sker både genom planerade och oanmälda inspektioner. En livsmedelsverkamhet får endast bedrivas i en anläggning som är godkänd eller registrerad. Notera att vid ägarbyte eller om man slutar att bedriva sin livsmedelsverksamhet så skall miljöenheten informeras om detta. Vid ägarbyte skall den personen som tar över livsmedelsverksamheten registrera sig.


Miljöenheten är tillsynsmyndighet över livsmedelsanläggningarna i Åmåls kommun. Syftet med livsmedelstillsynen är att konsumenten ska erbjudas så säkra livsmedel som möjligt. Ingen skall riskera att bli sjuk av mat på grund av främmande ämnen eller slarv med hygienen.

Misstanke om matförgiftning

Om du misstänker att du blivit sjuk av mat eller dryck från ett livsmedelsföretag, kontakta miljökontoret för utredning. Vid allvarliga symptom kontakta vårdcentralen.

Lagstiftning

Från och med 1 januari 2006 skärptes livsmedelslagstiftningen. Då började flera nya EG-förordningar om hygien och offentlig kontroll av livsmedel att gälla inom hela EU. Höga krav ställs på alla som hanterar livsmedel i någon form. I juli 2006 kom också Sveriges nya livsmedelslag som bygger på principerna i EG-förordningarna.


För mer information om livsmedel kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Eriksson på 0532-170 64 eller gå in på livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se).

Dricksvatten

Miljöenheten kontrollerar även dricksvatten. Tillsyn och kontroll av dricksvattenkvaliteten sker vid de kommunala vattenverken i kommunen, vid alla livsmedelsanläggningar som har egen brunn och andra verksamheter som omfattas av dricksvattenföreskrifterna.


För mer information om dricksvatten kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Eriksson på 0532-170 64 eller gå in på livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) eller socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se)
Mer information

 

Kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Johanna Eriksson på 0532-170 64.

 


Läs mer om livsmedel på livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se)

Broschyr från SLV - Nya regler enklare företagande (pdf)pdf (pdf 209 KB)

Info om registreringpdf (pdf 35 KB)

Blankett anmälan om registrering av livsmedelsanläggning pdf (pdf 29 KB)

Info om kontroll av dricksvattenpdf (pdf 42 KB)

Privat dricksvattenbrunn

Sidan uppdaterades 2018-05-22

Synpunkter på sidan?