Djurskyddstillsynen nu i statlig regi

 

Tillsynen av djurskyddet i Sverige har från och med den 1 januari 2009 övergått i statlig regi och sköts av länsstyrelsen. Detta gäller såväl lantbruksdjur som sällskapsdjur. I Västra Götalands län har länsstyrelsen djurskyddskontrollanter på följande orter: Borås, Göteborg, Skara och Uddevalla.

Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter har till uppgift att kontrollera att djuren har det så bra som lagen kräver. Kontroll sker av kennlar, hund- och kattpensionat, zoobutiker, ridskolor, djurstallar och andra ställen där djur hålls. Kontrollanterna följer även upp klagomålsärenden från allmänheten.

Vill Du anmäla missförhållanden gällande djurhållning kan Du ringa till länsstyrelsens i Västra Götaland servicetelefon för djurskydd, telefonnummer 010-224 50 50.


För mer utförligare information rekommenderas

Jordbruksverkets hemsida
Djurskyddslagen

Sidan uppdaterades 2018-06-05

Synpunkter på sidan?