Blanketter

 

För att underlätta hanteringen av anmälningar och ansökningar har vi här lagt upp blanketter. De vanligaste blanketterna finns här, om ni inte hittar rätta blankett kontakta Miljöenheten. För att kunna läsa blanketterna behövs programmet Acrobat Reader som kan hämtas gratis här.

Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål pdf (pdf 31 KB)

Tillstånd för bekämpningsmedelpdf (pdf 163 KB)

Anmälan enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)pdf (pdf 114 KB)

Enskilt avlopp: Blankett för ansökan/anmälan pdf (pdf 180 KB)
Enskilt avlopp: Blankett för grannyttrande pdf (pdf 24 KB)
Enskilt avlopp: checklista för statuskontroll av slamavskiljare pdf (pdf 32 KB) Enskilt avlopp: Entreprenörsrapport pdf (pdf 414 KB)

Ansökan om förlängd slamtömningsintervallpdf (pdf 128 KB)

Anmälan om installation av cisternpdf (pdf 149 KB)

Anmälan om cistern som tagits ur brukpdf (pdf 117 KB)

Anmälan om hemkomposteringpdf (pdf 141 KB)

Ansökan om hämtning av hushållsavfall var 12 veckapdf (pdf 123 KB)

Ansökan om hämtning av hushållsavfall var 4:e veckapdf (pdf 124 KB)

Ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren pdf (pdf 38 KB)

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningpdf (pdf 152 KB)

Anmälan om värmepumppdf (pdf 149 KB)

Grannes medgivande till värmepump närmare än 10 från tomtgränspdf (pdf 124 KB)

Anmälan om djurhållning i detaljplanelagt områdepdf (pdf 171 KB)

Ansökan om hållande av ormpdf (pdf 132 KB)

Anmälan om lokal för hygienisk verksamhetpdf (pdf 246 KB)

Anmälan om efterbehandling/sanering av ett förorenat områdepdf (pdf 61 KB)

Ansökan om strandskyddsdispenspdf (pdf 279 KB)

Anmälan av lokal för solarieverksamhet pdf (pdf 36 KB) Anmälan om mellanlagring av avfall pdf (pdf 27 KB)

 

Sidan uppdaterades 2017-04-25

Synpunkter på sidan?