Avfallshantering

Allt avfall ska tas omhand på rätt sätt, så att det inte orsakar hälsoproblem eller miljöstörningar. Hantering av avfall ska ske enligt lagar i miljöbalken och föreskrifter i kommunala renhållningsordningen.

Sidan uppdaterades 2018-06-05

Synpunkter på sidan?