Bo, arbeta och miljö

 

 

Bra boende med livskvalitet i Åmål
Åmål har väl utbyggd barnomsorg, bra utbildningsmöjligheter och god tillgång på bostäder, vare sig familjen är stor eller liten. Vid Höganäs byggs det till exempel ett bostadsområde vackert beläget på en udde i Vänern. Detta i kombination med närheten till fritidsaktiviteter och goda kommunikationer gör att Åmål är en mycket bra kommun att bo och verka i.

 

Bra miljö för näringslivet
Åmål har utvecklats från en handelsplats vid Åmålsåns mynning till en modern småstad med ett differentierat näringsliv. Dagens tillverkningsindustri spänner från sågblad till innovationer inom högteknologi. Huvudsakliga näringsgrenar är industri, handel och service. De största tillverkande företagen är Euromaint Rail AB, Spicer Nordiska Kardan AB, Svenska Elektromagneter AB (SEM), Elasto AB och Håkansson Sågblad AB.e viktigaste styrkefördelarna för en etablering i Åmål är natur-, kultur- och boendemiljöerna, småstadscharmen, den industriella traditionen och god tillgång på arbetskraft.

 

Kommunens företag är ofta medlem i någon intresseorganisation som Åmåls Industriförening, Företagarna i Åmål, Åmål Handel eller andra föreningar som medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbete mellan medlemmarna.

 

Ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv är en förutsättning för ett positivt företagsklimat. I vårt Näringslivsråd utvecklas detta samarbete och där driver vi gemensamt näringslivsfrågor, utbildningsfrågor med mera för att öka Åmåls attraktionskraft. Näringslivsrådet består av kommunala tjänstemän, politiker, fackliga representanter och företrädare från näringslivet.

KONTAKTINFORMATION

Näringslivsutvecklare
Marianne Carlsson
Telefon 0532 - 170 26
Mobil 070 - 868 59 60
marianne.carlsson@amal.se

För att hjälpa dig som driver företag i kommunen, funderar på att starta eget eller att etablera dig hos oss är du välkommen att kontakta Marianne Carlsson.
Näsudden, Höganäs kommer att rymma 170 bostäder som samtliga har utsikt över Vänern och med Kinnekulle i fonden.

Näsudden, Höganäs i Åmål

 

Projekt Måkeberg

Projekt Måkeberg, Åmål

Sidan uppdaterades 2016-02-12

Synpunkter på sidan?