Blanketter

 

Här kommer blanketter från kommunens verksamheter att fyllas på i takt med att de färdigställs.

Blanketterna finns i tre olika format. Dels kan du välja att öppna blanketten som en excelfil eller wordfil och därmed ha möjlighet att fylla i den innan den skrivs ut. Det går även att öppna blanketten i pdf-format i Acrobat Reader och skriva ut den innan den fylls i för hand.

OBS! Du måste signera blanketten förhand innan du postar den till kommunen.

Ekonomienhet

Autogiropdf (pdf 520 KB)

Förtroendevalda

Arvodepdf (pdf 26 KB)

Kultur

Blankett - ansökan om bidrag för kulturföreningpdf (pdf 71 KB)


Generella regler

Generella regler bidragdoc (doc 71 KB)


Startbidrag


Verksamhetsbidrag


Utbildningsbidrag

Medborgarförslag

Blankett medborgarförslag pdf (pdf 130 KB)
Interaktiv blankett medborgarförslag pdf (pdf 606 KB)

Miljökontoret

Blanketter Miljökontoret

Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Blankett för autogiro VA-kunder i Åmåls kommun pdf (pdf 200 KB)
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall pdf (pdf 44 KB)

Reseersättning

Acrobat Reader

Det är ett gratisprogram som Du kan ladda hem här om Du inte redan har det installerat.

Get Acrobat Reader

Sidan uppdaterades 2018-03-16

Synpunkter på sidan?