Särvux

Särvux är en frivillig skolform för dig som är 20 år eller äldre med utvecklingsstörning, har autism eller i vuxen ålder fått en intellektuell funktionsnedsättning.

Särvux utgår från din tidigare utbildningsnivå och samlade erfarenheter. Målet är att ge dig fördjupade kunskaper för att du på ett bra sätt skall kunna delta i samhälls- och yrkeslivet. Du arbetar efter en egen studieplan som du planerar tillsammans med din lärare.

Särvux bedrivs på två olika nivåer

 • Grundskolenivå inklusive träningsskola
 • Gymnasial nivå

Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Orienteringskurs

Träningsskolan

 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö
 • Språk och kommunikation

Du kan även läsa ämnen som motsvarar
gymnasiesärskolans kurser t ex

 • Engelska
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Matematik
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk


Expedition

Besöksadress Schölinsgatan 7, 662 32 Åmål
Telefon 0532-172 15
E-post vux@amal.se

Information/vägledning

Vägledare
Jennie Solvang
Telefon 0532-174 43
E-post jennie.solvang@amal.se

Rektor

Madeleine Hartman
Telefon 0532-173 07
E-post madeleine.hartman@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-07-12

Synpunkter på sidan?