Kontakt

 

barn.utbildning@amal.se
Postadress:
Barn och utbildning
Box 62, 662 22 Åmål
Besöksadress:
Kungsgatan 26
Tel. 0532-171 27
Fax: 0532-168 14
Barn- och utbildningsnämnd
barn.utbildning@amal.se
Olof Eriksson, ordförande
Tel. bost: 0532-203 44
Mobil: 070-512 48 57

Barn- och utbildningsförvaltningen
Catrin Eriksson, förvaltningschef
Postadress och besöksadress:
Box 62, Kungsgatan 26
662 22 Åmål
Tel. 0532-173 43
catrin.eriksson@amal.se

Enheten förskola
Barbro Ekman, enhetschef/förskolechef
Postadress och besöksadress:
Box 62, Kyrkogatan 2
662 22 Åmål
Tel. 0532-171 44
barbro.ekman@amal.se


Enheten gymnasium

Roger Engström, enhetschef/rektor
Karlbergsgymnasiet
Schölinsgatan 7
662 32 Åmål
Tel. 0532-172 18
roger.engstrom@amal.se


Enheten grundskola

Kent Jönsson
Enhetschef/rektor
Box 62, Kungsgatan 26
662 22 Åmål
Tel. 0532-172 78
kent.jonsson@amal.se 


Resursenheten/Särskolan
Lena Forsell-Bergling, enhetschef/rektor
Tel. 0532-171 23
 

Sidan uppdaterades 2016-05-16

Synpunkter på sidan?