Personal


Lärare

Marie Johansson
Helena Gustafsson
Jenny Blomquist
Carina Pettersson
Conny Eriksson
Eva Erhard
Jonas Ranheden
Kate Jörgensen

Katrin Rooth      
Annemarie Reuter
Maria Karlsson
Marie-Louise Halvordsson
Edin Mesic  
Håkan Mjörnö

Förskoleklass
Klass 1
Klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 4
Klass 5
Klass 6
 
Slöjd textil
Slöjd trä och metall
Resurslärare
Resurslärare
Idrott
Musik

Fritidspedagoger

Anna Persson
Ann Helen Wernung Larsson
Susanne Ivarsson


Elevassistent

Ann Christine Björk
Lisa Järnberg
Mattias Ågren

Sidan uppdaterades 2016-08-30

Synpunkter på sidan?