Fritidshem


Gladans fritids 0532 - 171 95 eller 076-621 98 64

Svalans fritids 0532 - 173 90 eller 076-621 98 63

Klubbens fritids 0532 - 171 58 eller 070-49 38 214 


Tre gemensamma mål för Södra Skolans fritidshem:

Grundtrygghet
för alla-Vår Strävan är att alla barn ska må bra och trivas hos oss på fritids och ha förtroende för oss som personal. Vi vill också att alla föräldrar ska känna sig trygga och väl informerade om vad som händer runt deras barn.

Helhetssyn-Vi strävar efter att tillgodose varje enskilt barns behov. Under skoltid samarbetar fritidspedagogerna med skolan. Då vi är fadder i olika klasser och har aktivitetstimmar.

Vidga allas vyer-Vi provar på olika aktiviteter och arbetar bl. a.. med skapande verksamhet.

 

Gladan
Läs mer om Gladans fritidshem

 

Klubben
Läs mer om Klubbens fritidshem

 

Svalan
Läs mer om Svalans fritidshem

Sidan uppdaterades 2016-11-15

Synpunkter på sidan?