Elevhälsan kontaktuppgifter


Skolläkare
Liubka Martinova
Nås via skolsköterskan.

Skolsköterska
Barbara Ingvarsson
Telefon: 0532–172 89, vardagar kl 08.00-16.00


Kuratorer
Daniel Larsson
Telefon: 0532-172 81
E-post: daniel.larsson@amal.se


Specialpedagog

Kersti Lindh
Telefon: 0532-171 55
E-post: kersti.lindh@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-08-09

Synpunkter på sidan?