Alfa

Telefon: 0532-17385, 17386, 17387

 

Alfa har sina hemklassrum, skåp och arbetsrum på ”Kullen”.

I arbetslaget ingår följande lärare:

 

7A1 Malin Niklasson

7A1 Mikael Bergman

7A2 Marie Teiler

7A2 Tommy Johannesson

9A1 Anna Berg

9A1 Anders Nilsson

9A2 Svera Maia

9A2 Marit Johansson

9A3 Malin Mossborg

9A3 Ann-Catrin Bengtsson


Maria Holmström, tjänstledig

Margaretha Martinsson

Bo Lund

Oscar Svensson

Hillewi Takman

Tina Toft-Möller

 

Alfas lärare kan nås på
Telefon 0532-173 86 eller
0532-173 85

Sidan uppdaterades 2016-11-17

Synpunkter på sidan?