Välkommen till Kristinebergskolan

 

Huvudbyggnad Kristinekulle


Kristinebergskolan är en högstadieskola som invigdes 1987 och kompletterades senare med ”Kullen” och tillhörande paviljong. På skolan går för närvarande ca 460 elever.

Skolan ligger naturskönt i norra delen av Åmål och har ishall, simhall, konstgräsplan och strövområden med elljusspår på gångavstånd.

Nyheter

Gymnasieinformation

Information om gymnasieskolan och antagningen till gymnasiet hittar du i de två följande länkarna -  Gymnasieinformation och Antagning 2018

Skriftligt omdöme HT17

Nu har personalen påbörjat ifyllandet av skriftliga omdöme för höstterminen. Omdömena ska vara klara vid olika tillfällen, beroende på vilken årskursen är. Frågorna är de samma som förra läsåret, men ifyllandet begränsas enligt nedan.

-Första frågan fylls i för alla elever (Kunskapsutveckling / nivå)

-Andra frågan fylls i för de elever som riskerar att ej nå målen i ämnet

-Tredje frågan fylls i om det gjorts extra anpassningar inom undervisningen för eleven, sådant som är anpassningar, men som inte är särskilda anpassningar och kräver ÅP.

Omdömena är att betrakta som arbetsmaterial fram till färdigdatum för respektive årskurs (år 9 9/10, år 8 16/10 och för år 7 23/10). Vårdnadshavare får tillgång 10/10.

Henrik Larsson, rektor

Sammanfattning på arabiska

En sammanfattning av föräldramötet för år 7 finns nu på arabiska. För att komma till dokumentet, klicka på länken nedan.

Sammanfattning föräldramöte år 7 arabiska pdf (pdf 736 KB)

Frånvaroanmälan

Vi har fått nya telefonnummer och ny rutin för sjukanmälan av elev. Nummer för olika språk finns i högerspalten på sidan. Vid anmälan ska du knappa in elevens fullständiga personnummer och frånvaron registreras direkt i Skola24. Anmälan måste göras före kl 08:30. För att avbryta anmälan, lägg på luren. När registreringen är klar kommer en bekräftelse.

Anmälan kan bara göras för en dag i taget. Vid längre frånvaro måste en ny anmälan göras för varje dag.

KONTAKTINFORMATION

Rektor
Fredrik Eriksson
Telefon: 0532-172 73
E-post: fredrik.eriksson@amal.se

Rektor
Henrik Larsson
Telefon: 0532-172 67
E-post: henrik.larsson@amal.se

Biträdande rektor
Kristina Fransson
Telefon: 0532-172 70
E-post: kristina.fransson@amal.se

Expedition
Ann-Christine Delin
Telefon: 0532-172 72
E-post: ann-christine.delin@amal.se

Sjukanmälan av elev:


Svenska 0515-86952

Albanska 0515-776607

Arabiska 0515-776608

Engelska 0515-776609

Somaliska 0515-776610

Anmälan ska göras före kl 08:30. Elevens personnummer, 10 siffror, anges.

Anmälan kan bara göras för en dag i taget. Vid längre frånvaro måste detta anmälas för varje dag.

Sidan uppdaterades 2017-09-27

Synpunkter på sidan?