Kontakt

Alla förskolor i kommunen samlas under Enheten Förskola (EFG)

   

Carina Lavén, Enhetschef/Förskolechef, med ansvar för förskolorna
Örnäs, Eliseberg och Sveaparken.
0532-171 33
carina.laven@amal.se 

Renato Radic Förskolechef, med ansvar för förskolorna Tösse och Fengersfors.
0532-171 50
renato.radic@amal.se

Lisbeth Gustawsson, Bitr. förskolechef, handläggare för placering/avgifter.
0532-171 13
lisbeth.gustawsson@amal.se  

Ann-Marie Erlandsson, enhetsassistent
0532-171 79
ann-marie.erlandsson@amal.se  


Anna-Karin Hvitt, administratör.
0532-170 84
anna-karin.hvitt@amal.se

Gunilla Lundell, specialpedagog.
0532-174 98
gunilla.lundell@amal.se  


Karin Emricson, talpedagog.
0532-173 34
karin.emricson@amal.se

Besöksadress:
Enheten förskola
Kyrkogatan 2. Norrtull, plan 1Sidan uppdaterades 2017-05-15

Synpunkter på sidan?