Kontakt

Alla förskolor i kommunen samlas under Enheten Förskola (EF)

   

Carina Lavén, Enhetschef/Förskolechef, med ansvar för förskolorna
Örnäs, Eliseberg, Kungsberget och Sveaparken.
0532-171 33
carina.laven@amal.se 


Renato Radic,
Förskolechef, med ansvar för förskolorna Tösse och Fengersfors.
0532-171 50
renato.radic@amal.se


Annika Gip,
Förskolechef med ansvar för förskolorna Kristineberg, Nolby, Åsen, Villebergen och Björkens förskola.
0532-171 44
annika.gip@amal.se

Lisbeth Gustawsson
, Bitr. förskolechef, handläggare för placering/avgifter. Ansvar för Öppna förskolan. 
0532-171 13
lisbeth.gustawsson@amal.se 

Ann-Marie Erlandsson
, enhetsassistent
0532-171 79
ann-marie.erlandsson@amal.se  


Anna-Karin Hvitt,
administratör.
0532-170 84
anna-karin.hvitt@amal.se


Gunilla Lundell
, specialpedagog.
0532-174 98
gunilla.lundell@amal.se  


Karin Emricson, talpedagog.
0532-173 34
karin.emricson@amal.se

Besöksadress:
Enheten förskola
Kyrkogatan 2. Norrtull, plan 1Sidan uppdaterades 2017-06-20

Synpunkter på sidan?