Kontakt

Alla förskolor i kommunen samlas under Enheten Förskola (EF)

   

Carina Lavén, Enhetschef/Förskolechef, med ansvar för förskolorna
Örnäs, Eliseberg, Kungsberget och Sveaparken.
0532-171 33
carina.laven@amal.se 


Annika Gip,
Förskolechef med ansvar för förskolorna Kristineberg, Nolby, Åsen, Villebergen och Björkens förskola.
0532-171 44
annika.gip@amal.se

Lisbeth Gustawsson, Förskolechef med ansvar för förskolorna Fengersfors, Tösse och Öppna förskolan. Handläggare för placering/avgifter.
0532-171 13
lisbeth.gustawsson@amal.se 

Ann-Marie Erlandsson
,
enhetsassistent
0532-171 79
ann-marie.erlandsson@amal.se  


Anna-Karin Hvitt,
administratör.
0532-170 84
anna-karin.hvitt@amal.se


Gunilla Lundell
, specialpedagog.
0532-174 98
gunilla.lundell@amal.se  


Karin Emricson, talpedagog.
0532-173 34
karin.emricson@amal.se

Besöksadress:
Enheten förskola
Kyrkogatan 2. Norrtull, plan 1Sidan uppdaterades 2017-11-22

Synpunkter på sidan?