Fengersfors förskola Kluringen

 


Förskolan består av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan ligger i ett naturskönt område.

Vi vill särskilt satsa på att utveckla barnens inflytande, motoriska färdighet och språkliga utvecking. Detta genom en medvetet tillåtande verksamhet med tyngdpunkten på barns lek inne och ute. Vi har tillgång till skolans gymnastiksal.

 

 

Fengersfors förskola
Knarrbyvägen 17
662 95 FENGERSFORS

Telefon 0532-777037
E-post fengersforsforskola@vibe.dalsnet.se


Ansvarig förskolechef Renato Radic


Telefon: 0532-171 50
E-post: renato.radic@amal.se

Sidan uppdaterades 2017-02-09

Synpunkter på sidan?