Avgifter och riktlinjer

  

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg pdf (pdf 171 KB)


Skattesubvention

Barnomsorgsavgifterna är skattesubventionerade. Skattesubventionens andel i % av total kostnad: förskola 93%, familjedaghem 92%, fritidshem 87%.
Sidan uppdaterades 2017-12-27

Synpunkter på sidan?