Lagar och förordningar som styr arbetet med barn och unga

Internationella konventioner och överenskommelser

Lagar och förordningar

 

Läroplaner

 

Föreskrifter och allmänna råd

 

 

KONTAKTINFORMATION

Telefon: 0532-171 27
E-post: barn.utbildning@amal.se

Postadress: Barn och utbildning,
box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress: Kungsgatan 26

Sidan uppdaterades 2016-08-21

Synpunkter på sidan?