Skolskjutsar


Skolskjutsreglementet antogs av kommunfullmäktige den 24 september 2014. Skolskjutsreglementet gäller för elever i förskoleklass och grundskola.

Skolskjutsreglemente pdf (pdf 324 KB)


Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende
pdf (pdf 299 KB)


Ansökan om skolskjuts eller busskort -särskilda skäl pdf (pdf 306 KB)

 

 

Sidan uppdaterades 2017-04-27

Synpunkter på sidan?