Olycksfallsförsäkring

 

Åmåls kommun har för perioden 1 januari 2017 till och med 31 december 2017 tecknat olycksfallsförsäkring hos If. Försäkringsnummer SP756106.

 

Aktuellt försäkringsbesked pdf (pdf 79 KB)

 
Anmälan om skada/olycksfall görs på www.if.se

Försäkringen gäller dygnet runt i de verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Alltså förutom skoltid/verksamhetstid även på fritid/lov under inskrivningstiden. Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola.

Försäkringen gäller även för barn/elever från annan kommun som är inskrivna i verksamheter som bedrivs i kommunal regi.

Försäkringen gäller dessutom, enligt avtal med fristående verksamheter i Åmåls kommun, för barn/elever i dessa verksamheter som är folkbokförda i Åmåls kommun.


Sidan uppdaterades 2017-03-08

Synpunkter på sidan?